ผอ.สพม.30 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล

โพสต์1 พ.ค. 2560 01:08โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (1 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  กล่าวรายงานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 99 ปี ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมทั้ง Online พิธีเปิดไปยังห้องประชุม 111 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จุดที่ พร้อมๆ กัน โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3  และเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมการอบรมรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments