ผอ.สพม.30 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน

โพสต์8 ส.ค. 2560 18:08โดยWirasinee Thuleechan

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจอันดีต่อการเตรียมตัวเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน คณะครู บุคลากร และชุมชน ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งทางด้านอาเซียน สังคม และวัฒนธรรม


ภาพ นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments