ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"

โพสต์25 ส.ค. 2559 01:40โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 22:03 ]

   วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุม 186 ปี อนุสรณ์เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
    โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรักและความภูมิใจในชาติไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments