ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

โพสต์29 พ.ย. 2560 19:59โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 20:26 ]

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน “ร่วมมือประสาน ใส่ใจบุตรหลาน สู่มาตรฐานสากล” ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และเป็นที่พึ่งที่ดีของบุตรหลาน, มีความเข้าใจในการเลี้ยงบุตรหลานในสังคมยุคปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง และให้ความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
ภาพ นายมงคล วรินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments