ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุมการประชุมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์21 ธ.ค. 2559 03:04โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (21 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในการประชุมการประชุมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตรัส จังหวัดชัยภูมิ


ภาพ/ข้อมูล นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments