ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยฯ

โพสต์15 ก.ค. 2559 01:40โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา"

    โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมินายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บรรยายในหัวข้อ 
"จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บรรยายในหัวข้อ
 "ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา"

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments