ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการเปิดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559

โพสต์16 ส.ค. 2559 03:17โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2559 03:19 ]


    วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559  โดยมีครู-นักเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 
    ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ พร้อมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงเป็นแม่ข่ายให้การช่วยเหลือลูกข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงผลงานที่เป็นเลิศของแต่ละโรงเรียน หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียน แล้วนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก คุณชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Comments