พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา (กีฬาโซนหุบเขา)

โพสต์18 ธ.ค. 2560 01:30โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 01:37 ]

    วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42 โดยมีนายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานผลการดำเนินการแข่งขัน ซึ่งประสบความสำเร็จ และนักกีฬานักเรียนได้พัฒนาความสามารถ พร้อมกันนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมดำเนินการแข่งขัน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน และขอชื่นชมคณะกรรมการจัดพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน ซึ่งดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
Comments