พิธี “บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร”

โพสต์27 ต.ค. 2560 00:28โดยWirasinee Thuleechan

    ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนายเสรี ปลอดโคกสูง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร”   ซึ่ง พระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ว่า ตามที่สำนักงานราชเลขาธิการกำหนดวันพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความอาลัย รวมทั้งได้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองได้แสดงความอาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  มีนักเรียน เข้าร่วมสมัคร บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์บรรพชาสามเณร จำนวน 191 คน และบวชชีพราหมณ์ จำนวน 116 คน ทั้งนี้โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ  ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


ภาพ/ข้อมูล นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments