เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

โพสต์25 ส.ค. 2558 04:30โดยAraya Prayoonhan

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันก็เพื่อให้นักกีฬานักเรียน ตลอดทั้งครูและบุคลากรได้ฝึกประสบการณ์ตรงและทางอ้อม นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาฝึกปฏิบัติและปรับใช้ อันจะทำให้ได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดทักษะ ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป...Comments