กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

โพสต์18 ส.ค. 2559 20:02โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments