โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"ประจำปี 2558

โพสต์22 ก.ค. 2558 00:16โดยSurapong Sitthwong   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2558 00:43 ]
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) จัดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสรี  ปลอดโคกสูง รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ว่าที่ ร.ต. เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา         ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในครั้งนี้...                                                                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่มีความใกล้ชิดกับเด็กกลุ่มดังกล่าวมากที่สุด ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินการตามแนวทางการจัดการของแต่ละคน นักเรียนพิการได้เรียนใกล้บ้าน และคาดหวังว่าจะทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาในสาระอื่นๆให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย.... สุรพงษ์...ข่าว/มงคล..ภาพ  

Comments