โครงการเสริมทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน"

โพสต์29 มิ.ย. 2559 00:04โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 00:53 ]

    วันนี้ (29 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
    โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments