โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2558 01:06โดยSurapong Sitthwong   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 01:40 ]
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
นางภัทรา พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประธาน

Comments