โครงการแสงธรรมส่องใจ พิชิตภัยยาเสพติด

โพสต์5 ก.ย. 2559 01:14โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดโครงการแสงธรรมส่องใจ พิชิตภัยยาเสพติด ณ วัดวีรวงศาราม บ้านหนองหญ้าปล้อง  ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

    โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนใจการศึกษาธรรมมะ และหลีกเลี่ยงจากอบายมุข  
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments