โครงการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3

โพสต์22 มิ.ย. 2561 21:13โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561  รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอนจาก สพม.28, สพม.33 และ สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมการโครงการ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments