โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะฯ

โพสต์17 มิ.ย. 2559 22:50โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 23:02 ]

    วันนี้ (18 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
    โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments