โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์23 มี.ค. 2559 21:13โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments