โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชน

โพสต์13 ก.ค. 2558 00:48โดยSurapong Sitthwong   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2558 01:22 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชน ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดชัยภูมิ ที 1 ค่ายพญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด-ปิด งานในครั้งนี้
 นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู่อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.30 กล่าวเชิญประธานเปิด-ปิด งานในครั้งนี้
 ทีมวิทยากร มืออาชีพ จาก ค่าย "รวมใจ แด่พ่อหลวง" กรุงเทพมหานคร
Comments