โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558

โพสต์28 มิ.ย. 2558 23:06โดยSurapong Sitthwong
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการวัฒนธรรมในการใช้รถ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


Comments