โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์16 ก.ค. 2561 00:59โดยWirasinee Thuleechan

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมี นายสมเกียรติ แถวไธสงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 คน โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน แก้ไข ดูแลปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย

    วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะออกพื้นที่ เพื่อฝึกงานตรวจ สถานที่จริง เช่น ร้านเกมส์ ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ

ภาพ นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments