การติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์9 ก.ย. 2558 02:49โดยSurapong Sitthwong
             ในวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการ สพม.30 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ออกติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล,โรงเรียนสตรีชัยภูมิ,โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 


 
Comments