การประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์21 ก.ย. 2559 00:21โดยKrairoek Tunbet
วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นำโดยนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดประชุม
มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย
นายประวิทย์  พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา พร้อมคณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนภพระวิทยาคม พร้อมคณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ สพม.30
นายโยธี  ป้อพันธุ์ดุง ศึกษานิเทศก์ สพม.30

ภาพกิจกรรม
   

ในการนี้ได้มี School Partner ได้เข้าร่วมประชุมจากสองบริษัทดังนี้
นางสาวเฟื้องฟ้า  จันทร์มูล  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายภูเมธ  นนธ์ธีระภากร  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เพื่อรับฝังแนวทางในการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CLUSTER 14 กลุ่มนครชัยบุรินทร์

Comments