ผอ.สพม.30 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสอน

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:42โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 20:44 ]

    วันนี้ (22 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม "การใช้สื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสอน" ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
    โดยมี  ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าวComments