สพม.30 ประชุมประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561

โพสต์27 พ.ย. 2561 18:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 18:45 ]


///เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 สพม.30 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม   ประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561 สพม.30 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังแนวปฏิบัติเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้นักเรียนและเยาวชนให้มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา พร้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาทีมีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43  ประจำปี 2561////รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cjfqu


 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการComments