สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์30 ม.ค. 2561 20:56โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 21:06 ]

    วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรัก ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

    ซึ่งหลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments