สพม.30 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์17 ส.ค. 2559 21:00โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 21:11 ]

    วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ, นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร และนางสาวรุ่งทิวา งามตา จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำเสนอข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments