ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:20โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2559 21:23 ]

    วันนี้ (17 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม "โทรคมนาคมไทย...ก้าวไกลไปด้วยกัน" ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
    การประชุมดังกล่าวจัดขั้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มเยาวชนในฐานะกลุ่มเป้าหมายที่เข้มแข็ง และจะสามารถเป็นพลังสำคัญในการเรียนรู้และตระหนักถึงสิทธิที่ควรรู้ในการได้รับความคุ้มครองจากการใช้บริการโทรคมนาคม และสามารถนำความรู้มาดูแลปกป้องสิทธิของตน และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(ขอบคุณภาพจาก คุณชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
Comments