โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2559

โพสต์24 ก.ค. 2559 20:18โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 20:48 ]

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดโครงการ และบรรยายการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
    โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ นำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแก่สถานศึกษา
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments