อบรมAMSS++และSMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:37โดยโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:54 ]
https://sites.google.com/a/sesao30.go.th/th/picture-school/_draft_post-58/1533444650118.jpg

เมื่อวันที่4-5 สิงหาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมได้ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานAMSS++และบริหารจัดการสถานศึกษาSMSS โดยมีนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

                                                                       

      
           
นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์  รายงาน

Comments