ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา ได้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร AMSS++ (Smart Area) และ SMSS (Smart School)

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:04โดยโรงเรียนสามหมอวิทยา สพม.30


            ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา  ได้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมีท่าน ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธี

นางสาวจารุวรรณ  ครองสำราญ รายงาน

Comments