สพม.30 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++/SMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:07โดยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:53 ]
ผอ.เขตกล่าวเปิด

เมื่อวันที่  4 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา09.00 น. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูธุรการของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ อีกด้วยComments