สพม.30 จัดอบรมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. พัฒนาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม AMSS++ และ SMSS)

โพสต์5 ส.ค. 2561 01:34โดยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30

สพม.30 จัดอบรมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. พัฒนาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม AMSS++ และ SMSS)


        ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ ฯ สพม.30 กล่าวว่า การจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับ สพม. และสถานศึกษา    เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School เพื่อเป็นการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง สพฐ. สพม.30 และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ

        นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองฯ สพม.30 กล่าวว่า จากปีงบประมาณ 2560 สพม.เขต 30 ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และ SMSS   เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และสามารถใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานซึ่งสามารถทำให้การบริหารการติดต่อสื่อสาร มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่ง  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สพม.30 จึงจัดทำโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30

        นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มอบหมายครูกมลพรรณ ตาปราบ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า การเข้าอบรมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ

ครูกมลพรรณ ตาปราบ รายงาน

Comments