สหวิทยาเขตเมืองพญาภักดีชุมพล ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์27 ส.ค. 2561 23:51โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 01:07 ]

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา เข้ารับการอบรม "ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม และค่ายยุวชนคนคุณธรรม" ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสหวิทยาเขตเมืองพญาภักดีชุมพล สพม.30 ณ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ.ชัยภูมิ โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นประธานในพิธี


ธิติมา หมู่โยธา บันทึกภาพ
ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา  รายงาน
ą
a002.jpg
(287k)
โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30,
27 ส.ค. 2561 23:51
Comments