โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:14โดยWirasinee Thuleechan

    ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย ในโครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments