โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ภูเขาห้าสี ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ

โพสต์9 ก.ย. 2561 20:05โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ ภูเขาห้าสี ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ 10 คน

Comments