โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา2561

โพสต์27 ส.ค. 2561 01:05โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561ที่ผ่านมา โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม.30 มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
Cr.งานประชาสัมพันธ์
Comments