โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยได้เกียรติเข้ารับการประเมิน กิจกรรมยอดนักอ่าน และห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น

โพสต์27 ส.ค. 2561 00:22โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยได้เกียรติเข้ารับการประเมิน ผลดำเนินงานการจัดกิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา2561 จากคณะกรรมการการประเมินนำโดย นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30
Cr.งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ą
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30,
27 ส.ค. 2561 00:22
Comments