โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โพสต์18 ต.ค. 2561 23:57โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2561 20:43 ]
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2561
โดยมีนายวีระศักดิ์  พลมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยเป็นประธานในพิธี  และได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษาธิการจังหวัด คือท่านศึกษานิเทศก์ ดร.ศิริ  แคนสา มาร่วมเป็นเกียรติและกำกับติดตาม
และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยท่านคุณครูจำนงค์  บำรุงชัย ครูชำนาญการพิเศษ  มาให้ความรู้เรื่องการเพ้นผ้า สร้างมูลค่าให้กับผ้าถุงพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น

Comments