โรงเรียนภูเขียว ร่วมอบรมฯ AMSS++/SMSS หวังนำสู่โรงเรียน ใช้งานเต็มระบบ

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:22โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2561 23:59 ]

          


          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัด ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน  AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) โดยหวังให้โรงเรียนในสังกัดนำสู่ระบบอย่างเต็มรูปแบบ

          เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน  AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) โดยมีดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  กล่าวว่า “กระผม รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการอีกด้วย”

นอกจากนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ยังกล่าวอีกว่า การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการและขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการให้มากที่สุดนางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร ครูธุรการโรงเรียน โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หากนำไปใช้อย่างเต็มระบบในโรงเรียน จะเป็นระบบที่สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารจะสะดวกยิ่งและประหยัดยิ่งขึ้น

           
           ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน  AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หากโรงเรียนในสังกัดนำไปใช้งานอย่างเต็มระบบ 

นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

Comments