โรงเรียนภูเขียว ร่วมโครงการบริจาคโลหิต “หยาดโลหิต เพื่อชีวิตผู้ป่วย”

โพสต์24 ส.ค. 2561 02:06โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30

         

          ครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนภูเขียว ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

         

        โรงเรียนภูเขียว ร่วมกับ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิตตามโครงการหยาดโลหิต เพื่อชีวิตผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  GIVE BLOOD FOR MOM ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทรายคำ โรงเรียนภูเขียว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านโลหิตไว้เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับการผ่าตัด หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในการบริจาคเลือกครั้งนี้ได้มีครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาครวมจำนวนเลือดทั้งสิ้น 258 ถุง 

    
กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

Comments