โรงเรียนภูเขียวจัด Workshop การสอน IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์25 ส.ค. 2561 06:39โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 06:51 ]

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัด Workshop การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว โดยการนำของนางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตร พร้อมคณะครูผู้สอนวิชา IS ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แก่ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม, โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม, โรงเรียนคูเมืองวิทยา, โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา, โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา, โรงเรียนภูพระวิทยาและโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน
Comments