โรงเรียนภูเขียว จัดงาน “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” ประจำปี 2561

โพสต์4 ต.ค. 2561 00:24โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30

โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในปีนี้มีผู้เกษียณรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว, นางสาวอัมพร นาคคำ, นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์, นางสังวาลย์ นาถวิล, นายเจริญ พรมทอง, นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์, นางเปรียว ปลอดโคกสูง และนางศรีอุบล พรประไพ

ในงานเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ เป็นประธานในพิธี รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเขียว ครูเก่าโรงเรียนภูเขียว และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้

ภายในงานมีพิธีต้อนรับครูผู้เกษียณเข้าสู่บริเวณงานโดยครูเก่าโรงเรียนภูเขียว พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงฟ้อนรำจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว การแสดงฟ้อนรำจากโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และการฉายวีดิทัศน์ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน
Comments