โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2561 22:11โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2561 22:54 ]

    

    โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
9 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนร่วมทำพิธี โดยพิธีประกอบด้วย การถวายเครื่องราชสักการะ การถวายพานพุ่ม กล่าวบทอาเศียรวาท ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและค่าน้ำนม และการลงนามถวายพระพร พิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน
Comments