โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯร.๙

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:17โดยโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 02:12 ]

"นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น เป็นประธานกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๖๑ 
และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯร.๙ ณ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ"

โดยกิจกรรมในงานมีการวางพานพุ่ม ของแต่ละกลุ่มงานในโรงเรียน ท่านผู้อำนวยงานได้เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล อ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ ร.๙ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
และในการนี้ นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ได้กล่าวให้โอวาทเนื่องในกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้ลูกๆนักเรียน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และตั้งมั่นที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป ภูชิต วงษ์สูงเนิน ถ่ายภาพ
รัญชิดา จันทราช รายงาน
Comments