โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรระยะสั้น

โพสต์5 ต.ค. 2561 02:25โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  ศน.ดร.ศิริ แคนสา  ติดตามประเมินผลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปมะขาม ระหว่างวันที่  1-5 ตุลาคม 2561 โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  อาจนิยม นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


 

นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : รายงาน

Comments