โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และดรีมเวิล์ด

โพสต์27 ม.ค. 2562 19:28โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
วันที่ 25 มกราคม 2562   โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ สวนสนุกดรีมเวิล์ด 

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Comments