โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

โพสต์16 ม.ค. 2562 20:03โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 18:11 ]

วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562โดยมี นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562     ท่านผู้อำนวยการ เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น คุณครูพัชรินทร์ ก้อนเงิน และ คุณครูไกรวุฒิ สำราญใจ เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2562คุณครูอาทิตยา พิมพา ร่วมรำถวายมือ โดยคณะครูนาฎศิลป์สังกัด สพม.เขต 30 ท่านผู้อำนวยการ เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 
คุณครูพัชรินทร์ ก้อนเงิน และ คุณครูไกรวุฒิ สำราญใจ เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2562

รายงานโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

Comments