โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับประเมิน รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โพสต์5 ต.ค. 2561 02:35โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30

วันที่ 5 ตุลาคม 2561  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม. เขต 30 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  อาจนิยม นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนนำเสนอผลงานต่างๆของโรงเรียนและให้การต้อนรับ
นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : รายงาน

Comments