โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา

โพสต์24 ก.ย. 2561 00:59โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30

     เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 นายศักดา ชัยภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ นายสวาท ฦาชา   รองผู้อำนวยการสพม.เขต 30  นายนภดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม  ศึกษานิเทศก์เพื่อ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน งานประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย

Comments